Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


materialy:podstawy-administracji:serwisy

Zarządzanie serwisami

Serwisy to systemy działające w tle, najczęściej bez przerw, Ich celem jest dostarczanie usług użytkownikom wewnętrznym (np. cron), oraz zewnętrznym (np. apache). Demony (ang. daemons) są często częścią serwisów uruchamianych przy starcie systemu.

Dla serwisu przypisanych jest kilka podstawowych akcji. Serwis może być włączany, restartowany, wyłączany lub „przeładowywany” (ang. reload) w celu zaaplikowania zmian konfiguracyjnych. Serwisy mogą mieć też inne, dedykowane dla siebie akcje - ich działanie winno być opisane w dokumentacji serwisu.

Jest kilka standardów i narzędzi do realizacji tych zadań i zmieniają się one wraz z rozwojem dystrybucji linuksowych. Poniżej przedstawiamy sposoby zarządzania serwisami dla dwóch dystrybucji zainstalowanych w domyślnej konfiguracji serwerowej - Debian 7 i CentOS 6.

Debian 7 CentOS 6
Wyświetlenie zainstalowanych serwisów
find /etc/init.d -executable
Status serwisu (czy jest uruchomiony?)
service NAZWA status
Uruchomienie serwisu
service NAZWA start
Zatrzymanie serwisu
service NAZWA stop
Restart serwisu
service NAZWA restart
„Przeładowanie” serwisu
service NAZWA reload
Wyświetlenie możliwych innych akcji wobec serwisu
service NAZWA
Serwis ma być uruchamiany przy starcie z domyślnymi ustawieniami
update-rc.d NAZWA defaults
chkconfig NAZWA on
Serwis ma nie być uruchamiany przy starcie
update-rc.d NAZWA disable
chkconfig NAZWA off
Serwis ma być uruchamiany przy wejściu w określony runlevel (przykładowo 3)
update-rc.d NAZWA start 3
chkconfig --level 3 NAZWA on
Serwis ma być zatrzymywany przy wejściu w określony runlevel (przykładowo 0)
update-rc.d NAZWA stop 0
chkconfig --level 0 NAZWA off
Alternatywne narzędzie do zarządzania serwisami
sysv-rc-conf
chkconfig jest wystarczający :-)
Debian 7 CentOS 6

Runlevele:

 • Runlevel to stan systemu numerowany od 0 do 6. System może działać tylko w jednym stanie w danej chwili.
 • W trakcie działania systemu administrator może zmienić runlevel w którym ma pracować system za pomocą komend init lub telinit.
 • Przy uruchamianiu systemu musi być określony domyślny runlevel w którym ma być system po starcie, najczęściej system pozostaje w tym runlevelu do czasu wyłączenia systemu. Domyślny runlevel dla:
  • serwerowej dystrybucji Debian to 2;
  • serwerowej dystrybucji CentOS to 3.
 • Większość dystrybucji interpretuje tak samo poniższe levele:
  • 0 oznacza zatrzymanie systemu;
  • 6 oznacza restart;
  • 1 oznacza tryb maintanance jednoużytkownikowy, bez uruchomionych większości serwisów (tylko root).
 • Przypisanie startu serwisu do levelów 2345 a zatrzymania do levelów 016 oznacza, że przy przejściu do dowolnego z levelów 2-5 serwis będzie uruchamiany, przy przejściu do levelów 016 zamykany.
 • Niektóre dystrybucje, jak CentOS, dla różnych runleveli uruchamiają rożne serwisy, przykładowo:
  • 2 - oznacza pracę w trybie wieloużytkownikowym bez sieci - wszelkie serwisy sieciowe i nawet konfigurujące urządzenia sieciowe nie są uruchamiane
  • 3 - pracę w trybie wieloużytkownikowym z siecią
  • 5 - oznacza prace z użyciem trybu graficznego X11

Masz potrzebę, aby powyższa strona była rozbudowana? - Napisz do nas!.

materialy/podstawy-administracji/serwisy.txt · ostatnio zmienione: 2015/10/13 10:35 przez mzalewski

(C) 2017 ITMZ Mariusz Zalewski