Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


materialy:podstawy-administracji:serwer-dhcp

Konfiguracja serwera DHCP

Przykładowa konfiguracja serwera DHCP z wykorzystaniem oprogramowania isc-dhcp-server na dystrybucji Debian w wersji 7.

Instalacja serwera

apt-get install isc-dhcp-server

Konfiguracja serwera

Należy utworzyć plik konfiguracyjny /etc/dhcp/dhcpd.conf i wypełnić go zgodnie z dokumentacją man dhcpd.conf. Przykładowy plik z konfiguracją - komentarze wyjaśniają opcje (plik można również pobrać stąd):

########################
#Konfiguracja globalna
#########################

ddns-update-style interim;

# minimalny czas dzierzawy parametrow sieciowych
# 600 sek. = 10 min. 
min-lease-time	600;

# domyslny czas dzierzawy - 1 godz.
# jesli klient nie prosi o inny, czas ten wlasnie mu przekazywany
default-lease-time 3600;

# maksymalny czas dzierzawy o jaki moze poprosic klient - 2 godz.
max-lease-time 7200;

# adresy serwerow DNS, z ktorych ma korzystac klient
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

#################################################
#Kofiguracja dla poszczegolnych sieci i hostow
#################################################

# blok konfiguracyjny tylko dla sieci 192.168.16.0/24
subnet 192.168.16.0 netmask 255.255.255.0 {

 # zakres adresow IP, ktore beda przydzielane klientom w tej sieci
 range 192.168.16.11 192.168.16.211;

 # domyslna brama, z ktorej maja korzystac hosty
 option routers 192.168.16.254;

 # adres broadcastowy dla klientow
 option broadcast-address 192.168.16.255;

 # maska dla klientow
 option subnet-mask 255.255.255.0;
}


# rezerwacja IP dla konkretnego hosta na podstawie jego adresu MAC
host kierownik {
 # adres MAC karty sieciowej kierownika
 hardware ethernet 01:c0:c0:5d:bd:95;

 # adres IP zarezerwowany dla karty kierownika
 fixed-address 192.168.16.5;

}

# rezerwacja IP dla konkretnego hosta na podstawie jego adresu MAC
host admin {
 # adres MAC karty sieciowej admina
 hardware ethernet 01:c0:c0:5d:1d:91;

 # adres IP zarezerwowany dla karty admina
 fixed-address 192.168.16.6;
}

Uruchomienie serwera

Pierwsze uruchomienie i testy warto zrealizować w trybie debug i na określonym interfejsie, aby obserwować na bieżąco zachowanie serwisu:

dhpcd -d eth1

Uruchomienie serwisu w systemie Debian7:

service isc-dhcp-server start

Konfiguracja systemu Debian7 aby serwis uruchamiał się automatycznie przy starcie:

update-rc.d isc-dhcp-server defaults

Klienci DHCP

Po stronie klienta należy użyć właściwej konfiguracji systemu do dynamicznej konfiguracji interfejsu. Aby szybko przetestować działanie serwera DHCP można użyć klientów dhclient lub pump:

pump -i eth3
dhclient eth3
materialy/podstawy-administracji/serwer-dhcp.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/09 05:47 przez mzalewski

(C) 2017 ITMZ Mariusz Zalewski