Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


materialy:podstawy-administracji:podstawowe-komendy
startSectionEdit: $data "plugin_include_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_include_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_include_editbtn" is NOT an array! One of your plugins needs an update.

Podstawowe komendy systemu Linux

Poniższa strona zawiera krótki opis podstawowych komend systemu Linux wraz z odnośnikami do innych stron opisującymi głębiej konkretne komendy (link w nazwie komendy). Na stronie znajdziesz również listę użytecznych skrótów klawiaturowych.

Przyjęto konwencję nazewniczą:

komenda -parametr argument(y)

Komendy i ich krótki opis

Krótkie zestawienie podstawowych komend systemu Linux (kolejność alfabetyczna):

 • - przeszukiwanie pamięci podręcznej APT (wyszukiwanie pakietów i oprogramowania)
 • - get APT packages - system zarządzania pakietami oprogramowania w Debian
 • - alternatywny interfejs do zarządzania pakipemowa
 • blkid - wyświetla atrybuty urządzeń blokowych, między innymi UUID partycji i dysków twardych
 • campgen -v - wyświetla listę zdefiniowanych zmiennych środowiskowych
 • cat - concatenate - zwraca zawartość plików lub stdin; podanie kilku plików w argumentach spowoduje wyświetlenie zawartości plików jeden za drugim
 • cd - change directory - zmienia katalog bieżący
 • - zarządzanie partycjami MBR
 • - change mode bits - zmiana uprawnień do obiektu
 • chown - change owner - zmiana właściciela obiektu
 • clear - wyczyść ekran terminala <CTRL+L>
 • cp - copy - wykonuje kopie pliku
 • cut - potrafi „wycinać” i wyświetlać tylko fragmenty tekstu (głównie określone kolumny na podstawie wskazanych kryteriów - delimter, numer kolejnej kolumny itp.)
 • diff - difference - porównuje pliki i pokazuje między nimi różnice
 • - debian package management - zarządzanie pakietami w systemie Debian
 • - debian package reconfiguration - rekonfiguracja oprogramowania z określonej paczki
 • - wyświetla podany w argumencie ciąg znaków
 • env - enironment - uruchamia program w zmodyfikowanym środowisku (zmiennych środowiskowych) lub (podany bez parametrów) wyświetla zmienne aktualnego środowiska
 • exec - execute - uruchamia komendę podaną w argumencie przejmują PID powłoki
 • - wyjście z konsoli lub zakończenie skryptu
 • expand - zamienia tabulacje na spacje
 • export - zmienna podana w argumencie zostaje oznaczona do automatycznego eksportowania (dziedziczenia) w nowo tworzonych powłokach w ramach obecnego środowiska terminalowego
 • - zarządzanie partycjami MBR
 • - wyszukiwanie plików i katalogów
 • fmt - formatuje odpowiednio wynik
 • - zarządzanie partycji GPT
 • - global regular expression print - filtrowanie/wyświetlanie wybranych linii tekstu, filtrowanie oparte o wyrażenia regularne
 • head - wyświetla początek pliku/stdin
 • history - wyświetla historię wpisywanych poleceń
 • join - łączy dwa pliki na podstawie klucza zawartego w obu plikach
 • - library configuration - zarządzanie konfiguracją bibliotek współdzielonych
 • - library dependencies - wyświetla zależności między bibliotekami oraz listę bibliotek używanych przez program
 • ls - list directory content - listuje zawartość katalogu
 • man - manual - wyświetla dokumentację podanej komendy lub pliku konfiguracyjnego
 • nl - number lines - numeruje linie
 • od - wyświetla plik/stdin w formacie oktalnym lub innym
 • paste - łączy te same linie różnych plików
 • - zarządzanie partycjami MBR i GPT
 • pr - formatuje do wydruku odpowiednio wynik
 • - processes - wyświetla listę działających procesów
 • pwd - print working directory - wyświetla ścieżkę bieżącego katalogu
 • - RPM package management - zarządzanie pakietami oprogramowania w RedHat i CentOS
 • - konwersja plików .rpm do .cpio (archiwum)
 • - stream editor - zaawansowany edytor strumieniowy do filtrowania i modyfikacji tekstu
 • - sequence - wyświetla sekwencję liczb
 • set - ustawienia różne dla powłoki
 • sort - sortuje tekst
 • split - podział pliku na mniejsze
 • su - switch user - pozwala na „przelogowanie” na inne konto w systemie
 • sudo - substitute user do - uruchamia programy i komendy w konteście uprawnień innego użytkownika (domyślnie roota)
 • tail - wyświetla koniec pliku/stdin
 • - pozwala na przekierowanie stdout jednocześnie do pliku i na konsolę
 • - pozwala porównać zmienne lub zwrócić informację czy plik istnieje
 • touch - „dotknij” plik - zmienia datę dostępu i modyfikacji pliku na aktualny; użyty na nieistniejącym pliku tworzy go
 • tr - translate - podmiana konkretnych znaków lub ich kasowanie
 • uname - unix name - podstawowe informacje o systemie (wersja jądra, nazwa systemu, procesor itp.)
 • unexpand - zamienia spacje na tabulacje
 • uniq - usuwa powtarzające się linie
 • unset - czyści i usuwa zmienną środowiskową
 • wc - word count - zlicza linie, wyrazy, znaki itp.
 • whereis - wyszukuje lokalizacji pliku binarnego, źródeł i dokumentacji dla komendy podanej w argumencie
 • which - znajdź plik binarny dla komendy podanej w argumencie
 • - pozwala na użycie wyników jednej komendy jako argumentów drugiej (używany często do wykonywania wielu identycznych operacji na wielu plikach, na przykład wyszukanych z pomocą komendy find)
 • - yellowdog updater modified - zarządzanie pakietami w systemach RedHat i CentOS
 • - pobieranie pakietów .rpm z repozytorium RedHat/CentOS

Skróty klawiaturowe konsoli

 • <TAB> - uzupełnianie nazw komend i plików
 • <CTRL+C> - przerwij działanie programu - wyślij do programu informację, aby zakończył swoje działanie
 • W programie less oraz man (man uruchamia najczęściej less na odpowiednim pliku dokumentacji):
  • g - idź na początek dokumentu
  • G - idź na koniec dokumentu
  • / - wyszukaj frazy „do przodu”
  • ? - wyszukaj frazy „do tyłu”
  • q - quit - wyjdź
 • Przewijanie historii terminala:
  • <L-CTRL>+<Shift>+UP
  • <L-CTRL>+<Shift>+DOWN
  • <Shift>+<PGUP>
  • <Shift>+<PGDOWN>
 • <CTRL+ALT+F1..6> - będąc w trybie graficznym przejdź na terminal 1-6
 • <ALT+F1..6> - będąc w trybie tekstowym przejdź na terminal 1-6 (bywają różnice w zakresie między dystrybucjami)
 • <ALT+F7..9> - będąc w trybie tekstowym przejdź na terminal graficzny (bywają różnice między w zakresie między dystrybucjami)
 • <CTRL+L> - czyszczenie ekranu terminala (ekwiwalent komendy clear)
 • <CTRL+A>, <HOME> - przejdź kursorem na początek linii komend
 • <CTRL+E>, <END> - przejdź kursorem na koniec linii komend
 • <CTRL+U> - usuń znaki od pozycji obecnej kursora do początku linii komend

Zmienne powłoki tylko do odczytu

Wyświetlenie zmiennej:

echo $ZMIENNA
 • $$ - PID uruchomionego Bash
 • $? - status zakończenia ostatniej komendy (0 - brak błędów)
 • $UID - user id - ID użytkownika
 • $PPID - parent pid - PID procesu nadrzędnego

Masz potrzebę, aby powyższa strona była rozbudowana? - Napisz do nas!.

materialy/podstawy-administracji/podstawowe-komendy.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/26 23:33 przez mzalewski

(C) 2017 ITMZ Mariusz Zalewski