Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


materialy:howto:zmiana-nazwy-hosta

Zmiana nazwy hosta

Poniższe przedstawiają działania krok po kroku dla dwóch dystrybucji w celu zmiany nazwy hosta.

CentOS 7.x

Celem poniższych kroków jest jest zmiana nazwy hosta na centos7.test.itmz.pl.

Aby zmienić nazwe hosta tymczasowo (do restartu):

hostname centos7.test.itmz.pl

Aby zmienić nazwę hosta permanentnie zapisz nową nazwę w pliku /etc/hostname:

echo centos7.test.itmz.pl > /etc/hostname

Jeśli wcześniej w pliku /etc/hosts znajdowała się poprzednia nazwa systemu - zmień ją.

Dla weryfikacji zrestartuj maszynę i sprawdź czy nazwa hosta jest właściwa:

reboot

Po restarcie nazwa hosta powinna być widoczna w znaku zachęty basha oraz jako wynik komendy:

hostname -f

CentOS 6.x

Celem poniższych kroków jest jest zmiana nazwy hosta na centos6.test.itmz.pl.

Wykonaj komendę hostname z pełną nazwą hosta:

hostname centos6.test.itmz.pl

W pliku /etc/sysconfig/network zmień wartość zmiennej HOSTNAME:

HOSTNAME=centos6.test.itmz.pl

W pliku /etc/hosts zmień swoją poprzednia nazwę i dopisz przy swoim głównym adresie IP serwera nową nazwę (adres ip sprawdzisz przez ifconfig). W pierwszej linii winno znaleźć się odwołanie do loopback (127.0.0.1) na pełną nazwę domenową:

127.0.0.1 centos6.test.itmz.pl
127.0.0.1 centos6
192.168.122.193 centos6.test.itmz.pl
192.168.122.193 centos6

Zrestartuj serwis network:

service network restart

I dla pewności i sprawdzenia, czy po restarcie będzie poprawnie ustawiona nazwa zrestartuj maszynę:

reboot

Po restarcie nazwa hosta powinna być widoczna w znaku zachęty basha oraz jako wynik komendy:

hostname -f

Debian

Celem poniższych kroków jest jest zmiana nazwy hosta na debian7.test.itmz.pl.

Wykonaj komendę hostname z pełną nazwą hosta:

hostname debian7.test.itmz.pl

Zapisz pełną nazwę domenową W pliku /etc/hostname:

echo "debian7.test.itmz.pl" > /etc/hostname

W pliku /etc/hosts usuń swoją poprzednia nazwę i dopisz przy adresie loopback serwera nową nazwę:

127.0.0.1 debian7.test.itmz.pl debian7 localhost

W pliku /etc/resolv.conf ustaw właściwą domenę w wierszach domain i search:

domain test.itmz.pl
search test.itmz.pl

Jeśli Twoja karta sieciowa pobiera konfigurację sieciową dynamicznie z DHCP a domena, którą chcesz przypisać do systemu jest inna niż ta przydzielana przez DHCP, wymuś w konfiguracji klienta DHCP używanie właściwej domeny. W pliku /etc/dhcp/dhclient.conf wpisz wartość:

supersede domain-name "test.itmz.pl";

Na koniec dla pewności i sprawdzenia, czy po restarcie będzie poprawnie ustawiona nazwa zrestartuj maszynę:

reboot

Po restarcie nazwa hosta powinna być widoczna w znaku zachęty basha oraz jako wynik komend:

hostname -f

Masz potrzebę, aby powyższa strona była rozbudowana? - Napisz do nas!.

materialy/howto/zmiana-nazwy-hosta.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/18 23:38 przez mzalewski

(C) 2017 ITMZ Mariusz Zalewski